Beviljat projekt Leader Gästrikebygden

- förstudie turistboende i Ockelbo

Vi driver under 2016-2017 leaderprojektet Förstudie för utvärdering av turistboende/camping i Ockelbo kommun med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Syftet med projektet är att ta fram ett grundligt kostnads-/byggunderlag och skiss för hållbar etablering av camping/stugby i Ockelbo. Underlaget ska ligga till grund för arbete vidare med finansieringslösningar. Det är inte en förstudie kring en  kommunal camping utan initiativet kommer från olika företagare. Projektet avslutas 170731.

Kontaktinformation