Beviljat projekt Leader Gästrikebygden

- förstudie turistboende i Ockelbo

Vi driver under 2016-2017 leaderprojektet Förstudie för utvärdering av turistboende/camping i Ockelbo kommun med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Syftet med projektet är att ta fram ett grundligt kostnads-/byggunderlag och skiss för hållbar etablering av camping/stugby i Ockelbo. Underlaget ska ligga till grund för arbete vidare med finansieringslösningar. Det är inte en förstudie kring en  kommunal camping utan initiativet kommer från olika företagare. Projektet avslutas 170731.

Leader Gästrikebygden

Kontaktinformation