Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Samverkansgrupp för utveckling och tillväxt

Näringslivsrådet består av två representanter vardera från de tre företagargrupperna i Ockelbo (Företagarna Ockelbo, Service & Handel och Företagarrådet), samt representanter från kommunen: kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, näringslivschef och kommunchef. Syftet med ett officiellt näringslivsråd är att styra upp och stärka dialogen mellan kommunens företrädare och de olika företagargrupperna på ett enhetligt och effektivt sätt.

Näringslivsrådet är inte ett beslutande organ, men en viktig samverkansgrupp och remissinstans. I detta forum diskuteras både strategiska, dagsaktuella och långsiktiga frågor, som bidrar till Ockelbos utveckling och tillväxt.

Näringslivsrådet sorteras politiskt under kommunstyrelsens tillväxtutskott. Sammanträdena, fyra per år, finns i Ockelbo kommuns officiella möteskalender. 27 augusti 2015 togs beslut på kommunstyrelsen möte att ett näringslivsråd skulle bildas, och rådet träffades två gånger under hösten 2015.

Frågor/ärenden till dessa möten ska de utsedda representanterna maila in till naringsliv@ockelbo.se senast åtta dagar innan mötesdagen.

Bilden ovan, deltagarna i Näringslivsrådet (hösten 2015-våren 2016): Dan Pettersson, Företagarna, Maria Ivarsson, Service & Handel, Pernilla Hålén, Företagarna, Marit Rempling, v ordf kommunstyrelsen (C), Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, Krister Ederth, Service & Handel, Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Vailet Eldmåne, Företagarrådet, Göran Ström, Företagarrådet. Saknas på bilden: Lars Sjödin, kommunchef.