Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Samverkansgrupp för utveckling och tillväxt

Näringslivsrådet består av två representanter vardera från företagargrupper i Ockelbo (Företagarna Ockelbo, Service & Handel, Företagarrådet och LRF Ockelbo), samt representanter från kommunen: kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, näringslivschef och kommunchef. Syftet med ett officiellt näringslivsråd är att styra upp och stärka dialogen mellan kommunens företrädare och de olika företagargrupperna på ett enhetligt och effektivt sätt.

Näringslivsrådet är inte ett beslutande organ, men en viktig samverkansgrupp och remissinstans. I detta forum diskuteras både strategiska, dagsaktuella och långsiktiga frågor, som bidrar till Ockelbos utveckling och tillväxt. Beslut att bilda näringslivråd togs i kommunstyrelsen 27 augusti 2015.

Näringslivsrådet sorteras politiskt under kommunstyrelsens tillväxtutskott. Sammanträdena sker fyra per år (2018: 31 januari, 14 mars, 29 augusti, 24 oktober). 

Företagare, oavsett om du är med i någon "gruppering" eller inte, kan föra in frågor, förslag till rådet. Antingen via någon representant eller kontakta näringslivsenheten direkt. Frågor/ärenden till dessa möten ska in till naringsliv@ockelbo.se senast åtta dagar innan mötesdagen då beredning sker.