Servicepunkt

Servicepunkt

- service på landsbygden

Att vara lokal servicepunkt innebär att näringsstället åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning och för detta erhåller man en uppdragsersättning.

Att införa servicepunkter ses som ett verktyg för levande landsbygd. Näringsstället är en naturlig mötesplats och är oftast den naturliga mötesplatsen på orten. Besökaren ska kunna uträtta ärenden, få information, träffa människor och samtidigt stärka handeln.

En servicepunkt per ort (Jädraås. Lingbo och Åmot), avtalsperioden är på tre år. Om flera sökande finns på orten tas beslut om servicepunkt i samråd mellan näringslivsenheten och byarådet/byföreningen.

Frågor om detta, kontakta näringslivsenheten via mail eller telefon 0297-554 04 eller 554 01

Servicepunkt i Åmot; Tempo. Beviljad för perioden 2017 (fr.o.m. april) - 2019.

Servicepunkt i Jädraås; Kjellas Mack. Beviljad för perioden 2017 (fr.o.m. oktober) - 2019.

Kontaktinformation