Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Kurser

Information om kurser och material kan fås av Studie- och yrkesvägledaren, telefon 0297-554 62 eller 070-160 56 79. Även via Vuxenutbildningens expedition, telefon 0297-55461

Kontaktinformation