Småhustomter centrala Lingbo

1 tomt på Smalbyvägen i Lingbo, ca 20 km norr om Ockelbo.

Fastighetsbeteckning: Fallet 5:42
Tomtarea: ca 1 081 m2
Adress: Smalbyvägen 16 

Är Du intresserad av småhustomt i Ockelbo? Ta kontakt med Tekniska enheten genom växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post tekniska@ockelbo.se

Vid frågor kring bygglov, kontakta Bygg- och miljökontoret via växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post bygg&miljo@ockelbo.se