Småhustomter Ladugårdsgärde

8 tomter på Gärdesvägen, ca 2 km söder om Ockelbo centrum. En kort promenad från Wij Trädgårdar, med utsikt över öppna fält.

Fastighetsbeteckning: Vi 1:161, Vi 1:162, Vi 1:163, Vi 1:164, Vi 1:166, Vi 1:167, Vi 1:168, Vi 1:169
Tomtarea: ca 900 m2
Adress: Gärdesvägen 3-10

Är Du intresserad av småhustomt i Ockelbo? Ta kontakt med Tekniska enheten genom växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post tekniska@ockelbo.se

Vid frågor kring bygglov, kontakta Bygg- och miljökontoret via växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post bygg&miljo@ockelbo.se