Säbyggeby

Fastighetsbeteckning: Säbyggeby 7:34
Tomtarea: ca 1000 m2
Adress: Hedvägen 3

Är Du intresserad av småhustomt i Ockelbo? Ta kontakt med Tekniska enheten genom växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post tekniska@ockelbo.se

Vid frågor kring bygglov, kontakta Bygg- och miljökontoret via växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post bygg&miljo@ockelbo.se