Småhustomter Tegelbruket

5 tomter på Samelsvägen strax intill Ockelbo idrottsplats, ca 3 km söder om Ockelbo centrum. Möjligt att kombinera bostad och småindustri, till exempel en hantverkslokal eller verkstad.

Fastighetsbeteckning: Vi 1:175, Vi 1:176, Vi 1:177, Vi 1:181
Tomtarea: ca 2 800 - 3 700 m2
Adress: Samelsvägen 1, 3, 5-7