Småhustomter Tegelbruket

5 tomter på Samelsvägen strax intill Ockelbo idrottsplats, ca 3 km söder om Ockelbo centrum. Möjligt att kombinera bostad och småindustri, till exempel en hantverkslokal eller verkstad.

Fastighetsbeteckning: Vi 1:175, Vi 1:176, Vi 1:177, Vi 1:181
Tomtarea: ca 2 800 - 3 700 m2
Adress: Samelsvägen 1, 3, 5-7 
 

Är Du intresserad av småhustomt i Ockelbo? Ta kontakt med Tekniska enheten genom växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post tekniska@ockelbo.se

Vid frågor kring bygglov, kontakta Bygg- och miljökontoret via växeln, telefon 0297-555 00, eller via e-post bygg&miljo@ockelbo.se