Ny gång- och cykelplan ut på samråd

Ny gång- och cykelplan ut på samråd

Synpunkter tas emot till 16 maj

VGS har i samarbete med Ockelbo kommuns tekniska enhet tagit fram ett förslag till en gång- och cykelplan för kommunen. Den ligger ute på samråd just nu och fram till 16 maj.

Ansvariga tjänstemän finns på plats i biblioteket 7 maj mellan 16-18 för att svara på frågor och berätta mer om planen.

Synpunkter på planen kan skickas per e-post till registrator@ockelbo.se samt via brev till Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo. Var god uppge diarienummer KS 2018/00126.

Här finns hela planen att ladda ner!