Vigsel & partnerskap

Vigsel & partnerskap

Borgerlig vigsel & partnerskap

Ett alternativ till kyrklig vigsel är borgerlig vigsel.
Vigselakten förrättas av en vigselförrättare som är förordnad av Länsstyrelsen.
Sedan 1 maj 2009 kan två personer ingå äktenskap oavsett om de är av samma eller olika kön.

• Beställ blanketter "hindersprövning" och "anmälan om namn" från riksskatteverkets blankettarkiv (RSV nr 7631, 7631a och 7680), 

• Fyll i blanketterna och skicka dessa till Skatteverket.

• Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer Skatteverket att utfärda ett intyg om hindersprövning som skickas hem till er.

• Vigselförrättare i Ockelbo kommun är Conny Nilsson, tel 070-644 96 23 eller 0297-430 32.

• För tidsbokning av vigseln ring kommunkontoret i Ockelbo,
  tel 0297-555 00, eller vigselförrättaren direkt. 

• Intyget som Ni fått hemskickat ska lämnas till kommunkontoret i Ockelbo.

14 december 2015 beslutade kommunfullmäktige i Ockelbo att införa en avgift för borgerlig vigsel. För 2016 är avgiften 624 kronor.  

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert Skatteverket för information.

Kontaktinformation