Kommunstyrelsen

- kallelser & protokoll

2018

Kallelser Protokoll
2018-04-10 2018-04-10
Årsredovisning 2017
2018-03-06 2018-03-06
2018-01-23 2018-01-23

2017

Kallelser Protokoll
2017-11-28 2017-11-28, § 190-216
2017-10-24 2017-10-24, § 155-189
Kompletterande handlingar 171024
Redovisn partistöd 2016 och beslut partistöd 2018
2017-09-26 2017-09-26, § 129-154
Regional cykelplan
Delårsbokslut 2017
2017-08-29 2017-08-29, § 110-128
2017-05-30 2017-05-30, § 89-109
2017-04-25 2017-04-25, § 62-88
Årsredovisning 2016
2017-03-28 2017-03-28, § 38-61
2017-03-06 - extra 2017-03-06, § 37
2017-02-28 2017-02-28, § 11-36
2017-01-31 2017-01-31, § 1-10

2016

Kallelser Protokoll
2016-11-29 2016-11-29, § 161-184
2016-10-25 2016-10-25, § 141-160
2016-09-27 2016-09-27, § 126-140
Delårsbokslut 2016-06-30
2016-08-30 2016-08-30, § 113-125
2016-06-20 - extra sammanträde 2016-06-20, § 111-112
2015-05-31 2016-05-31, § 79-110
Trafikförsörjningsprogram
Naturvårdsprogram
2016-04-26 2016-04-26, § 61-78
Framtid Wij Trädgårdar - rapport
2016-03-29 2016-03-29, § 41-60
Årsredovisning 2015
2016-02-23 2016-02-23, § 16-40
2016-01-26 2016-01-26, § 1-15

2015

Kallelser Protokoll
2015-11-26 2015-11-26, § 167-196
2015-10-29 2015-10-29, § 145-166
2015-10-29 Budgetunderlag
2015-10-29 Taxekatalog
2015-09-24 2015-09-24, § 128-144
Delårsbokslut
2015-08-27 2015-08-27, § 114-127
Extra sammanträde 2015-06-15 2015-06-15, § 110-113
2015-05-28 2015-05-28, § 81-109
2015-04-23 2015-04-23, § 60-80
2015-03-26 2015-03-26, § 41-59
2015-02-26, § 14-40
2015-02-26
2015-01-29 2015-01-29, § 1-13

Kontaktinformation

Arkiv:

Kommunstyrelsen