Anslag

FolkhälaBRÅ

Sammanträdesdatum:
2018-04-19
Förvaringsplats:
Kommunkontoret, Ockelbo

Justerade paragrafer:
§§4-5
Anslag sätts upp:
2018-04-26
Anslag tas ned:
2018-05-17


Gästrike Räddningstjänst 

Sammanträdesdatum:
2018-04-06
Förvaringsplats:
Gästrike Räddningstjänst kansli

Justerade paragrafer:
§ 6-9

Anslag sätts upp:
2018-04-20

Anslag tas ned:
2018-05-11


Gemensam nämnd för FOU Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe

Sammanträdesdatum:
2018-04-13
Förvaringsplats:
Diariet Region Gävleborg

Justerade paragrafer:
§§ 11-20
Anslag sätts upp:
2018-04-30
Anslag tas ned:
2018-05-22