Justerade protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för den 23 januari 2018 har justerats den 31 januari 2018, §§ 1–13. Detta tillkännagivande anslås på Ockelbo kommuns anslagstavla den 2–26 februari 2018.
Protokollet förvaras på kommunkontoret. Läs protokollet -

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för den 15 februari 2018 har justerats den 20 februari 2018, §§ 1–10. Detta tillkännagivande anslås på Ockelbo kommuns anslagstavla den 20 februari till 14 mars 2018.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.  

Socialnämndens protokoll för den 19 april 2018 har justerats den 24 april 2018, §§ 11-19. Detta tillkännagivande anslås på Ockelbo kommuns anslagstavla den 25 april till 18 maj  2018.
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för den 18 april 2018 har justerats den 25 april 2018, §§ 23-31. Detta tillkännagivande anslås på Ockelbo kommuns anslagstavla den 25 april till 18 maj 2018.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.