Valborgsmässoeld

Detta gäller för valborgsmässoeldar

- anmäl majkasar till räddningstjänsten

Valborgsmässsoafton närmar sig och du som ska elda bör anmäla det till räddningstjänsten.

Anmäl din valborgsmässoeld här

Tänk också på, att om du ska du anordna en offentlig tillställning med valborgsmässoeld och fyrverkeri måste du ansöka om tillstånd för det hos polisen.

Sök tillstånd hos polisen

Riktlinjer vid valborgsmässoeldar

  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den brunnit ut eller släckts helt.
  • Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.
  • Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
  • Bålets storlek ska begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material, ca 6 meter i diameter och 3 meter högt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning, tänk därför på vindriktningen.
  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.

Kom ihåg att eldning sker på eget ansvar!

Har ni frågor kring detta med valborgsmässoeldar - kontakta räddningstjänsten.
026-17 50 83