Världens bästa sommarlov i Ockelbo!

Världens bästa sommarlov i Ockelbo!

– föreningar m.fl. kan söka bidrag till sommarlovsaktiviteter!

Ockelbo kommun kommer för tredje året i rad att göra en sommarlovssatsning för att i samverkan med föreningar mfl, anordna kostnadsfria aktiviteter för barn under sommarlovet 2018.
Föreningar mfl kan nu ansöka om extra bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att kunna delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Se Regeringsbeslut 11:13 S2017/07418/FST, Socialstyrelsen

Syftet med bidraget:

 • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
 • utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

 
Ansökan om bidrag – så här går det till

 • Ansökan avser de föreningar mfl som finns registrerade i Ockelbo
 • Aktiviteterna ska anordnas under perioden: v.24 (from onsdag 13/6) tom hela v.33 (17/8)
 • Ansökningar som avser anordna aktivitet under flera dagar (minst fem) för flera personer kommer prioriteras.
 • Beroende på aktivitetens omfattning kan bidraget betalas ut i olika belopp.
 • Ansökan om bidrag görs för minst en vecka, eller utspritt på flera veckor, men minst fem dagar.

Föreningar/organisationer som inte finns i kommunens föreningsregister men ändå vill samverka kring sommarlov för barn och unga 2018 uppmuntras kontakta Thomas Forsberg eller Håkan Alkberg, kontaktuppgifter nedan.

 • Sista datum för ansökan till sommarlovsaktiviteter är 15/4. Ansökan mailas eller skickas per post.
 • Beslut angående sommarlovsstöd tas senast den 18/4.
 • Efter besked om beviljad hel eller del av summan i ansökan, ska besked ges tillbaka till kommunen om föreningen/org mfl, avser att genomföra sin aktivitet. Senast 27/4 behöver kommunen detta besked.
 • En utförlig beskrivning på aktiviteterna med detaljer, tider, platser etc, till underlag för publicering på ockelbo.se samt Ockelbo kommuns Facebooksida – Plats att växa ska också lämnas till kommunen. Denna beskrivning ska också lämnas in senast 27/4. Vid senare inlämning kan vi inte garantera att informationen kommer med i kommunens sommarmagasin.

Ansök till:

Ockelbo kommun
Sommarlovsaktiviteter
816 80 Ockelbo
Eller
E-post: kommun@ockelbo.se

Vid frågor, kontakta: Thomas Forsberg, 070-414 14 02
thomas.forsberg@ockelbo.se, Håkan Alkberg, 070-414 14 74, hakan.alkberg@ockelbo.se

Dessa kriterier måste vara uppfyllda

 • Bidraget ska användas för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen

 • Bidraget kommer att betalas ut till föreningar/organisationer som utvecklar och erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6- 15 år.

 • Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

 • Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

 • Bidraget ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.

 • Bidraget ska redovisas enligt anvisningarna på blankett Redovisning, bidrag sommarlovsstöd 2017 (barn 6-15 år) för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

  Redovisningen ska vara inlämnad till Ockelbo kommun senast den 30 september 2018

Redovisningen ska vara inlämnad till Ockelbo kommun senast den 30 september 2018

Redovisningsblankett kommer att finnas tillgänglig på Informationskontoret och på denna sida