Gröna containrar

Återvinningsstationerna

- när töms och städas de?

Att du som återvinnare kan hitta var närmaste återvinningsstation står via Förpackning och Tidningsinsamlingens webbsida är inget nytt. Nu utökas informationen om återvinningsstationerna så att även datum och tid för när tömning och städning sker.

Gå in på Hitta en återvinningsstation och leta upp din återvinningsstation för att se när den städas och töms.

Du kan även se detta direkt i din mobiltelefon. Med en genväg på skärmen i mobiltelefonen kan du snabbt och enkelt nå den informationen, även om du befinner dig på en ort i landet du inte känner till.