Patientnämnden

Patientnämnden

Vill Du klaga på något inom hälso- & sjukvården i kommunal regi?

Kontaktinformation

 • Britt Aspgren
  Enhetschef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
  Sjöängsvägen 26
  816 30 Ockelbo
  070-590 99 48
 • Jennie Staaf
  Biträdande enhetschef
  Sjöängsvägen 26
  816 30 Ockelbo
  070-160 41 49