Näringslivsråd

Näringslivsråd

- utsedda representanter från företagargrupper deltar

Information

Tid: 2023.09.27, klockan 17:30 - 19:30

Plats:Stora Vänortsrummet, kommunhuset, Södra Åsgatan 30, 81630 Ockelbo

Typ av evenemang: Näringsliv , Förvaltning

Arrangör: Mimmi Ekström, 0297-554 04

Ockelbo växer!

I Näringslivsrådet deltar två representanter vardera från de olika företagargrupperna i Ockelbo som är Företagarna Ockelbo, Service & Handel och LRF, samt representanter från kommunen: kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommunchef, näringslivsenhet och representanter från skola och AME (arbetsmarknad/Integration).

Ledamöterna i Näringslivsrådet, som inte är beslutande organ utan en viktig samverkansgrupp och remissinstans, är eniga om att rådet är till för att lyfta och samverka kring frågor som bidrar till en utveckling av Ockelbo, både dagsaktuella och på lång sikt. Rådet träffas fyra gånger per år.

Företagargruppernas representanter ansvarar för att föra in frågor till kommande råd (åtta dagar innan mötesdagen) och naturligtvis också informera sina medlemmar om vilka ämnen som diskuterats i Näringslivsrådet. 

Företagare som inte är med i något nätverk är naturligtvis välkommen att lyfta frågor till rådet, antingen via företagarrepresentanter eller vänd er till Mimmi.

Vill du veta mer om Näringslivsrådet, kontakta Mimmi Ekström, näringslivschef.

Sök evenemang i Ockelbo