Affärsutveckling

- Digitala kurser hösten 2022

Ta ditt företag till nästa steg - gå Affärsutveckling

Vill du utveckla ditt företag? Då har du nu möjligheten att gå en utbildning i affärsutveckling. 

Utbildningen är kostnadsfri och omfattar totalt sex tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar långt och kommer att ske digitalt. Utbildningen är för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun.

Såhär gör du för att anmäla dig

För att anmäla dig, klicka på det alternativ nedan som passar just dig.

Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Om utbildningen

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling. Som deltagare vägleds du såväl i grupp som individuellt. En viktig del i utbildningen är Lean Business affärplaneringsplattform. Det är en metodik för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap.

Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan: 

  1. Introduktion: Det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se.
  2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar.
  3. Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du, vilka har dessa behov/problem och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?
  4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?
  5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?
  6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner, Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet. Utbildningen finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet.

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta Malin Schönning, processledare vid Region Gävleborg, på telefon (026-15 49 03) eller via mejl (malin.schonning@regiongavleborg.se).

Eller kontakta Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo.