Företagardialog - enkät

Företagardialog - enkät

11 - 15 november 2019

Denna vecka besöker politiker från kommunstyrelsen och några tjänstepersoner företag i kommunen. I samband med detta finns en enkät och vi ber dig som företagare att fylla i den.

Din medverkan är viktig i arbetet med att förbättra företagsklimatet!