Företagardialog - enkät

Företagardialog - enkät

11 - 15 november 2019

Denna vecka besöker politiker från kommunstyrelsen och några tjänstepersoner företag i kommunen. I samband med detta finns en enkät och vi ber dig som företagare att fylla i den.

Din medverkan är viktig i arbetet med att förbättra företagsklimatet!


Vad motiverar dig att driva företag?
 
Värdera nuvarande företagsklimat i Ockelbo. På en skala 1-10. hur upplever du företagsklimatet i dag? (1 - dåligt, 10 - perfekt)
 
Vad kan bli bättre? Vad skulle motivera ETT steg närmare 10?
 
Vad skulle motivera TVÅ steg närmare tio?
 
Beskriv det företagsklimat i Ockelbo kommun som skulle ge er verksamhet alla de rätta förutsättningarna att utvecklas:
 
Planerar ert företag att växa?


 
Om du svarat ja, innebär växa behov av kompetens och hur ser företaget på det?
 
Får du företagsbrev från näringslivsenheten? 
Här kan du skriva övriga idéer, frågor och synpunkter.
 
Kontaktuppgifter:
Företag:
Kontaktperson
E-post:
Ditt svar skickas till näringslivsenheten
Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om detta här: https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/

Kontaktinformation