Forskning entreprenörskap

- Annie presenterade sin forskning för kommunstyrelsen

Kanske har du företagare fått besök av henne, eller sett henne strosa runt i centrum? Eller så har du ingen aning om att Annie Roos forskat i Ockelbo sedan 2015.

Annie är doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och har kollat på entreprenörskapet ur ett genusperspektiv i Ockelbo. Hon har intervjuat företagare i bygden, varit involverad i företagarnätverken, pratat med kommunanställda och förtroendevalda, samt gjort observationer på olika platser såsom Wij Trädgårdar.

I tisdags var hon och presenterade sin forskning på KS och hade med sig fyra reflektioner att diskutera med de förtroendevalda. Allt kokades ner till några få punkter som både kommunens tjänstemän och de förtroendevalda skulle tänka på för att uppnå en hållbar tillväxt i företagandet i Ockelbo:

  • Nätverken som finns för företagare är bra men de verkar inte vara nog. Många av företagarna som Annie har mött har varit isolerade och kände sig ensamma i sitt företagande. Detta hämmar tillväxt, innovationstänk och möjligheten att arbeta med den lokala utvecklingen. Det behövs nya sätt att lyckas fånga upp de här företagarna så de inte riskerar att sluta.

  • Företagardialogen som varit ett framgångsrikt projekt i kommunen är en viktig plattform för att träffa olika typer av företagare. I företagardialogen kommer en stor variation av företagare fram, både kvinnor och män, olika branscher och olika företagsstorlekar. Genom företagardialogen hör kommunens tjänstemän och de förtroendevalda inte enbart den som skriker högst eller har störst bolag, utan de fångar även företagarna som annars ofta blir osynliggjorda.

  • En uppmaning som Annie hade med sig var att försöka göra statens policys lokala. När staten släpper en ny policy är det lätt att kommunen känner sig handfallen kring dess innehåll. Här behöver de förtroendevalda vara djärva och våga hitta kryphål och sätt att förankra en policy i de lokala behoven som finns i Ockelbo.

  • Vi diskuterade också vilken typ av företagande som får uppmärksamhet och en fördel i pengafördelningen. Annie menade att en viktig aspekt som ofta glöms bort i landsbygdskommuner är att det inte är någon idé att vänta på att ett stort bolag ska komma utifrån och ”rädda” samhället. Storbolag utifrån blir ofta kortlivade på platsen och lämnar efter sig arbetslöshet och en känsla av hopplöshet. Istället kan fokus riktas mot företag, idéer och personer som har en djup lokal förankring. Sådana företag bidrar till den lokala utvecklingen inte bara genom ekonomiska värden utan även sociala.

 2018-06-12