Service på landsbygden

- servicepunkt & hemsändning

Servicepunkt

Att vara lokal servicepunkt innebär att näringsstället åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning och för detta erhåller man en uppdragsersättning.

Att införa servicepunkter ses som ett verktyg för levande landsbygd. Näringsstället är en naturlig mötesplats och är oftast den naturliga mötesplatsen på orten. Besökaren ska kunna uträtta ärenden, få information, träffa människor och samtidigt stärka handeln.

En servicepunkt per ort (Jädraås. Lingbo och Åmot), avtalsperioden är på tre år. Om flera sökande finns på orten tas beslut om servicepunkt i samråd mellan näringslivsenheten och byarådet/byföreningen.

Frågor om detta, kontakta näringslivsenheten via mail eller telefon 0297-554 04 eller 554 01

Servicepunkt i Åmot; Tempo. Beviljad för perioden 2022-2024. (Historik: 2017, fr.o.m. april - 2019.  2020-2022).

Servicepunkt i Jädraås; Kjellas Mack. Beviljad för perioden 2022-2024. (Historik: 2017, fr.o.m. oktober - 2019. 2020-2022).

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag syftar att vara ett stöd för landsbygdshushållens dagligvaruförsörjning och värna om lanthandlarna (gäller inte för tätort Ockelbo).

Butiken ska söka om och beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Hemsändning kan även innebära att butiken hämtar kunderna så att de kan handla på egen hand. Butik som beviljats hemsändningsbidrag erhåller ersättning, för de hushåll som uppfyller villkoren, med 200 kronor per hemsändning högst en gång per vecka och hushåll. Kund ansöker direkt till butik.

Tempo i Åmot är beviljade hemsändningsbidrag från kommunen och erbjuder tjänsten hemsändning/inköpsresa.