Information om etableringen

Information om etableringen

Fullmäktige i Ockelbo kommun beslutade måndagen den 5 oktober att köpa en fastighet och investera i en industrilokal, som Synsam visat intresse för att hyra. Här kan du läsa mer om detaljerna.

Kommunfullmäktige godkände köpet av fastigheten Säbyggeby 3:58 för en kostnad av fyra miljoner kronor och en investering med ett maxtak på 120 miljoner kronor. Ockelbo kommun saknar lediga produktionslokaler och har inget att erbjuda företag som vill etablera sig på orten. Vid en undersökning hos privata entreprenörer visades inget intresse i att bygga nya lokaler för etableringar. Därför beslutade kommunfullmäktige sig för att Ockelbo kommun förvärvar en fastighet och bygger en industrilokal.

- Vi har sett behovet av en industrilokal även innan Synsam kontaktade oss. När det kommer en förfrågan om etablering i en kommun har man behov av att det ska finnas en ledig lokal, det har vi inte i Ockelbo. Det är en konkurrensnackdel mot större kommuner som ofta har tomma lokaler, säger Ann-Katrin Sundelius, tf kommunchef i Ockelbo kommun.

Gemensam avsiktsförklaring

Ockelbo kommun och Synsam har signerat en gemensam avsiktsförklaring. Den ger uttryck för båda parternas intentioner och är inte ett juridiskt bindande avtal. Den visar vad som ska gälla vid kommande förhandlingar. Något avtal är ännu inte påskrivet.

I avsiktsförklaringen står det att läsa att hyresfastigheten innehåller produktion, personalytor, kontor, butik, trapphus, entrésol, utbildningsrum och konferenslokal. Ockelbo kommun finansierar en rivning av befintlig fastighet, nödvändiga markarbeten och övriga förberedelser av tomten, byggnation av etableringsfastigheten, och att driften av fastigheten ska regleras i hyresavtal.

Hyrestid

Synsam Group hyr byggnaden som är 6000 kvadratmeter stor. Gemensamt är intentionen att hyresavtalet ska ligga på 15 år. Villkoren för hyran är att den innehåller en instegshyra med hyresindexuppräkning som gäller fram till år fyra. Trappstegsmodellen ser i nuläget ut som följande:

  • 200 kr/m2 i årshyra år 1
  • 350 kr/m2 i årshyra år 2
  • 549 kr/m2 i årshyra år 3
  • 699 kr/m2 i årshyra år fyra och framåt

- Efter år fyra kommer hyresintäkterna täcka dom kostnader vi har för räntan på lånen och avskrivningar som uppkommer i samband med uppförandet av fastigheten, säger Joachim Krüger, ekonomichef Ockelbo kommun.

Kontaktinformation