Arbete för nya gång- och cykelöverfarter startas på Vigatan

Förberedande arbeten startar på Vigatan

Nya gång- och cykelöverfarter förbereds under maj-juni

Den 30 april påbörjas ett förberedande arbete med att underlätta för gående och cyklister på Vigatan. Det kommer troligtvis att pågå fram till ungefär mitten av juni.

Arbetet är en del av den gång- och cykeplan som finns framtagen för Ockelbo kommun och kommer främst pågå under maj månad samt en bit in i juni. Idag finns det en gång- och cykelväg längs med Vigatan till centrala Ockelbo.

Det som ska göras nu är att förbereda fyra stycken upphöjda gång- och cykelövergångar på Vigatan i Marstrandsområdet, för att underlätta överfarter och göra det säkrare. Man kommer även gräva upp en ny gång- och cykelväg, flytta och bredda vid busshållsplatser, samt annat grundarbete.

Senare under sommaren, troligtvis juli, augusti, kommer slutarbetet med asfaltering påbörjas.

Kan innebära störningar

Arbetet kommer innebära att det blir många arbetare och hinder runt vägen. Det kommer aldrig bli stopp i trafiken, men vissa delar av Vigatan kan stängas av temporärt vid behov. Det kan även bli en del störningar för de boende.

Varför görs detta?

Det görs eftersom att trafikanter ofta håller för hög fart på Vigatan, eftersom det är få hinder. Med upphöjda gång- och cykelöverfarter hoppas man att hastigheten sjunker, samtidigt som fotgängare och cyklister får det säkrare att korsa vägen.