Intresseanmälan om plats till ”Barnomsorg på obekväm tid”

Vi förlänger nu behovsundersökningen hur det faktiska behovet av "Barnomsorg på obekväm tid" ser ut för barn i åldern 1-12 år. Med obekväm tid menas tider utöver ordinarie öppethållande, såsom kvällar, nätter och helgdagar.

Observera att ni som har ett behov behöver lämna in en intresseanmälan, även om en sådan lämnades in i en tidigare undersökning våren 2021.

Om ni uppfyller kraven för rätt till att ansöka om plats, lämna in er intresseanmälan snarast via vår E-tjänst. Sista datum är den 30 juni.

Observera att detta är en behovsundersökning och att det kan bli aktuellt att starta upp om erforderliga beslut fattas utifrån vad som framkommer i behovsundersökningen.

Regler och riktlinjer för ”Barnomsorg på obekväm tid”

  • Behov av omsorg utöver ordinarie öppettider 06.00-18.30.
  • Måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad eller minst sex tillfällen per månad (kontinuitetsskäl för barnet).
  • Om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska Ha rätt till en plats.
  • Uttömt andra alternativ för omsorg om barnet.
  • Arbetsgivarintyg kan komma att krävas in

Lämna intresseanmälan här (öppnas i nytt fönster)