Intresseanmälan om plats till ”Barnomsorg på obekväm tid”

Vi genomför nu under april/maj en behovsundersökning hur det faktiska behovet av "Barnomsorg på obekväm tid" ser ut för barn i åldern 1-12 år. Med obekväm tid menas tider utöver ordinarie öppethållande, såsom kvällar, nätter och helgdagar.

Om ni uppfyller kraven för rätt till att ansöka om plats, lämna in er intresseanmälan snarast via vår E-tjänst.

Observera att detta är en behovsundersökning och att det kan bli aktuellt att starta upp om erforderliga beslut fattas utifrån vad som framkommer i behovsundersökningen.

Regler och riktlinjer för ”Barnomsorg på obekväm tid”

  • Behov av omsorg utöver ordinarie öppettider 06.00-18.30.
  • Måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad eller minst sex tillfällen per månad (kontinuitetsskäl för barnet).
  • Om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska Ha rätt till en plats.
  • Uttömt andra alternativ för omsorg om barnet.
  • Arbetsgivarintyg kan komma att krävas in

Lämna intresseanmälan här (öppnas i nytt fönster)