Spädbarnsmassage

Familjecentralen i Ockelbo erbjuder alla föräldrar med spädbarn en kurs i spädbarnsmassage. Alla familjer med nyfödda får en personlig inbjudan under barnets tre första månader.

Beröring är livsviktigt. Många undersökningar visar på att ju mer kärlek, ömhet och beröring barnet får, desto bättre är förutsättningarna att barnet kommer att växa och utvecklas väl, både fysiskt och psykiskt.

Massage är ingen behandling men den har ändå visat sig kunna ge många positiva effekter vid regelbundet användande, till exempel kan den:

- utveckla och stärka den viktiga anknytningen mellan barnet och föräldern, 
  man kommer varandra nära.
- stärka förälderns förmåga att tyda barnets kroppsspråk och signaler.
- hjälpa barnet att frigöra stress och slappna av.
- lindra barnets besvär vid magknip och kolik.

För ytterligare information, se kontaktuppgifterna till höger.

Välkommen!.