Bild på en gravid mage

Barnmorskemottagningen BMM

Barnmorskemottagning erbjuder:

Graviditetskontroll och föräldrautbildning
Preventivmedelsrådgivning
Gynhälsokontroll

Barnmorskan ser till att mamma och barn mår bra tills barnet föds. Barnmorskan följer även upp mammans hälsa efter förlossningen och hjälper till med preventivmedel om man vill. Under graviditeten erbjuds de blivande föräldrarna att delta i föräldragrupp.
Preventivmedelsrådgivning erbjuds alla kvinnor från 24 års ålder.

Gynhälsokontroll erbjuds alla kvinnor mellan 23-60 år. En kallelse skickas ut vart tredje år.

Ring gärna och boka tid, se kontaktuppgifter till höger.

Välkommen!