Bild på en kille och en tjej med en hög böcker.

GYMNASIESKOLA

Ockelbo har ingen egen gymnasieskola. De flesta elever får istället sin gymnasieskolgång i Gävle. Restid med tåg är cirka 25 minuter. Information om utbildningar, ansökningsvillkor och tider lämnas av grundskolans studievägledare eller intagningskansliet.

Studieekonomi

Du som går i gymnasieskolan får studiebidrag t o m det år du fyller 19 år. Du kan förutom studiebidraget få ett extra tillägg. Mer information om din studieekonomi kan du få av studievägledaren på skolan eller CSN.

Skolbiljett - Buss- och tågkort för gymnasieelever

Vi ser över rutinerna gällande ansökan av skolbiljett (buss/tågkort) för nya gymnasieelever som planerar att börja gymnasiet augusti 2022.

Avvakta att fylla i ansökan av skolbiljett (buss/tågkort)  via E-tjänsten till dess att ny information kommer. Uppdaterad information beräknas komma i mitten på juni.