Synpunkter

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Skollagen 4 kap 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Kontakta förskolan/skolan först

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjd med verksamheten i förskolan eller skolan vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs. Återkoppling skall ske inom 14 dagar.

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Skriftlig kontakt med Ockelbo kommun registreras som allmän handling.
E-post: utbildningochkultur@ockelbo.se

Steg 1: Vänd dig till berörd lärare/förskollärare

Steg 2: Vänd dig till berörd rektor/förskolechef

Steg 3: Vänd dig till chefen på Utbildnings- och kulturförvaltningen

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Information hittar du på www.skolinspektionen.se
Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och skall då ändra sitt sätt att arbeta.

Kontaktinformation

  • Ola Johansson
    Utbildnings- och Kulturchef
    816 80 Ockelbo
    0297-55 586
    070-414 14 98