Bok med understrykningar

Grundläggande Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen, Ockelbo erbjuder kurser på grundläggande nivå för dig som saknar 10-årig grundskola eller inte har nått målen i enstaka ämnen. 

Hos oss kan Du studera bland annat följande ämnen: 

Matematik

Matematik på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper.

Engelska

Engelska på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper. 

Svenska

Svenska på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper. 

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper.

Samhällsorienterande ämnen

Kontakta Studie- och yrkesvägledare på telefon 0297-554 62 eller 070-160 56 79 för mer information om kurser.