SFI studerande i Ockelbo

SFI - svenska för invandrare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags- och samhällsliv tränas. SFI ger även kunskap om svenskt samhällsliv, arbetsliv och kultur. Målet med utbildningen är att man får sådana kunskaper i det svenska språket, om den svenska kulturen och svenskt samhällsliv så att man klarar vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning.

Vid utbildningen tillämpas flexibel intagning och individuell studietakt på olika nivåer. SFI-studier kan ske på heltid eller deltid. Varje SFI-studerande har rätt till 15 timmars utbildning per vecka.

Vem får studera SFI i Ockelbo Kommun?

För att få studera på SFI ska man vara folkbokförd i kommunen och ha uppehålls- och arbetstillstånd, fullständigt personnummer med 12 siffror.

Betyg

Betygen IG och G ges efter varje avslutad kurs. På skolverkets hemsida finns en sammanställning av kunskapskraven för betygen IG och G. 

Ekonomi

Studierna är kostnadsfria. Det utgår ingen form av studiestöd när man läser SFI.

Hur ansöker man till SFI?

Kontakta Studie- och yrkesvägledare på telefon 0297-554 62 eller 070-160 56 79 för mer information.