Äpple i en hand

Värt att veta

Frånvaro/Närvaro

Ev. frånvaro, sjukanmälan samt vård av sjukt barn anmäls till undervisande lärare. Om du själv är sjuk, anmäler du det till Försäkringskassan första sjukdagen på tel 0771-524524. Vid frånvaro längre än en vecka, måste du lämna läkarintyg till skolan.
Vid vård av sjukt barn anmäler du det till CSN.

Kök/gemensamt utrymme

Köket får användas av de studerande. Det är viktigt att alla plockar undan efter sig och håller ordning i det gemensamma köket.

Fönster och dörrar

Var och en tar sitt ansvar och stänger fönster och dörrar efter sig samt släcker lyset.

Mobiltelefoner 

De fyller sin funktion på ett värdefullt sätt, men det finns tillfällen då vi måste acceptera att vara utan, under lektionerna och under skrivningar.

Olycksfallsförsäkring 

Ockelbo kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för studerande vid Vuxenutbildningen. Försäkringen gäller även under fritid och ferier.

Studieförsäkran 

Blanketten får du från CSN inför varje ny termin och ska undertecknas av dig och sändas tillbaka till CSN, alternativt besvarar du den i Mina sidor på CSN:s hemsida eller via Talsvar 0771-276800.

Aktivitetsstöd

Du som studerar med aktivitetsstöd, ska fylla i en blankett som du får på arbetsförmedlingen eller försäkringskassan och skicka den till försäkringskassan. Perioden löper från den 11:e t.o.m. den 10:e månaden efter.

Återinskrivning på SFI

Vill du återuppta dina studier på SFI behöver du göra en ny inskrivning. Kontakta studie- och yrkesvägledare på telefonnummer 0297-55 462 eller via mejl.