Låneregler

Lånekort, lånetider och avgifter

Lånekort

På biblioteket är det gratis att låna böcker och annat material, läsa tidningar, söka på internet och mycket annat. För att få låna behöver du ha ett lånekort för HelGebiblioteken.

Lånekortet är gratis och vi ordnar det direkt på biblioteket. Vi registrerar namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Dessa uppgifter, som behandlas under sekretess, behövs för vår biblioteksadministration. Kom ihåg att meddela oss eventuella förändringar. Du kan också fylla i ett formulär på Helgebiblioteken för att bli en tillfällig användare. För att få ett lånekort behöver du sedan besöka ditt bibliotek.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig och ersättningsskyldig för alla lån som registreras på ditt kort. Barn och ungdomar upp till 18 år kan få ett lånekort med målsmans medgivande. Målsman ansvarar för barns lån. Anmäl förlorat lånekort direkt så att vi kan spärra det.

Lånetider

Böcker
28 dagar Vid kö 14 dagar.
Korttidslån 7 dagar Korttidslån kan inte reserveras.
Tidskrifter 28 dagar Vid kö 14 dagar.
Musik-CD/Musikvideo 28 dagar
Vid kö 14 dagar.
Film 28 dagar Vid kö 14 dagar.
Faktafilm 28 dagar Vid kö 14 dagar.
Talböcker, ljudböcker 28 dagar
Vid kö 14 dagar.
CD-rom/spel 28 dagar Vid kö 14 dagar.
   

Avgifter (tas ut från 18 års ålder)

Förseningsavgifter 1 kr/dag
CD-rom/spel 10 kr/dag
Förkommet lånekort 20 kr
Spärr vid skuld 100 kr
   

Avgifter förkommet material

Vuxenbok/ljudbok 300 kr
Barnbok/ljudbok 200 kr
Musik-CD 200 kr
Barn-CD 150 kr
Tidskrift  50 kr
Film 500 kr
CD-ROM 500 kr
Språkkurs 500 kr
DAISY 150 kr
TV-spel 700 kr
   

Övriga avgifter

Kopior svart/vit 2 kr/sida
Kopior färg 5 kr/sida
Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelser Gratis
1-5 sidor ur uppslagsböcker Gratis
Kopior från andra bibliotek Bibliotekets kostnader
Inplastning A4  5 kr
Inplastning A3 10 kr