Sjönära lägenheter mitt i centrum

Sjönära lägenheter mitt i centrum

Nya lägenheter för 65+ i Ockelbo

Flygbild över Rönnbacken

Tomma hus i Ockelbo kommun

Hus kan få nytt liv - vi har skickat 800 brev

Ockelbogårdar

Ockelbogårdar AB

- lägenheter i Ockelbo & byarna Jädraås, Lingbo & Åmot

Staket utanför hus

Småhustomter

– lediga tomter

Köp bostad i Ockelbo

Köp bostad i Ockelbo

- om du vill äga ditt boende

Hyreshus

Privata hyresvärdar

- om du vill hyra bostad

Hyreshus

Bostadsförsörjningsprogram

- kommunens ansvar för bostadsförsörjning