Staket utanför hus

Småhustomter

– lediga tomter

Klicka på länken för att se de lediga tomter som finns i kommunen: 

Mark & lokaler— Ockelbo kommun - (öppnas i nytt fönster)