Äldre båtmotorer förbjuds 2021

Äldre båtmotorer förbjuds 2021

I Öjarens vattenskyddsområde

Tvåtaktsmotorer för båtar utan direktinsprutning förbjuds i januari 2021 inom Öjarens vattenskyddsområde. Det innebär förbud i sjöar i både Ockelbo och Sandvikens kommun. Syftet är att skydda vårt värdefulla dricksvatten.

Den 20 januari 2016 antogs nya föreskrifter för vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Öjaren, som förser Sandviken med dricksvatten. Enligt föreskriften ska tvåtaktsmotorer som inte har direktinsprutning fasas ut och är förbjudna att användas fem år efter beslutsdatum.

Förbudet börjar gälla 20 januari 2021 för Öjarens primära skyddszon. Det innebär ett förbud i sjöarna Järvsjön, Långsjön och Stora och Lilla Medskogssjön i Ockelbo kommun och Öjaren, Åtulen och Vällingen i Sandvikens kommun.

Äldre båtmotorer en miljöfara

Du som har en tvåtaktsmotor som inte har direktinsprutning får alltså inte använda den i Öjarens primära vattenskyddsområde från och med 2021.

Orsaken till förbudet är att tvåtaktsmotorer utan direktinsprutning släpper ut en betydande andel av bränslet direkt i vattnet, vilket är ett hot mot vattenkvaliteten. Att bryta mot förbudet kan medföra böter enligt 29 kap. 2a § miljöbalken.

Mer information:

Vattenskyddsområden - 

Föreskrifter för Öjarens vattenskyddsområde -