Avfall & återvinning

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Ditt avfall är ofta en resurs för någon annan och därför är det bästa om det tas tillvara. Kläder, husgeråd, möbler och annat kan komma till nytta i stället för att bli sopor. Kan det inte återanvändas så kanske material eller energi kan utvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Hushållsavfall

I Gästrikland är det kommunalförbundet Gästrike återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

www.gastrikeatervinnare.se  finns bl.a. information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning, avgifter, öppettider m.m. På webbplatsen hittar du också en sorteringsguide.

Det du inte längre behöver kan du sälja själv på loppis eller genom annonsering. Är du inte intresserad av det så finns många organisationer, skolklasser och föreningar som anordnar loppis och får nytta av pengarna. På Gästrike återvinnares webbplats får du tips på second handbutiker i regionen.  (öppnas på gastrikeatervinnare.se)

Återvinningscentraler

Bemannad återvinningscentral finns på flera orter där du även kan lämna ditt farliga avfall.
Öppettider och adress till återvinningscentral i Ockelbo  (öppnas på gastrikeatervinnare.se)

Insamling av förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är ansvariga för de återvinningsstationer för förpackningar som finns i kommunen.
Sök och visa återvinningsstationer  (öppnas på ftiab.se)

Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas kan du ringa till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-88 03 11 eller anmäla det via formulär.
Anmälan om behov av städning eller tömning av återvinningsstation.  (öppnas på ftiab.se)

Renhållningsordning, avfallsföreskrifter och avfallsplan

På Gästrike återvinnares webbplats finns aktuell renhållningsordning och avfallsplan.
Avfallsplan - Om Gästrike återvinnare.  (öppnas på gastrikeatervinnare.se)

Farligt avfall

Till farligt avfall hör till exempel kemikalier elavfall och batterier som även i små mängder ger negativa effekter. Läs mer information om farligt avfall  (öppnas på gastrikeatervinnare.se) . Överblivna mediciner är också farliga i sopor och i avlopp och ska lämnas in på apotek.

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök.

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till är förbjudet enligt miljöbalken och kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. För att någon ska dömas till ansvar krävs att brottet inte är ringa. Vill du anmäla nedskräpning kontakta i miljö- och hållbarhetsenheten på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Sandvikens kommuns medborgarservice på 026-24 00 00 eller via e-tjänsten: Nedskräpning - anmälan -  (öppnas på sandviken.se)

Det är den som skräpat ned som är ansvarig för uppstädning. Är det känt vem som skräpat ned kan samhällsbyggnadsnämnden förelägga nedskräparen att städa.

Återvinning av skrotbilar och övergivna fordon

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är den som äger en övergiven bil som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Övergivna fordon på gator och i terräng

De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Anmäl ett övergivet fordon  (öppnas på sandviken.se)

Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen via e-tjänsten ovan om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet.

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.
Trafikverket, flytt av fordon  (öppnas på sandviken.se)

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en tid medan kommunen jobbar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven innan vi kan flytta bort fordonet.

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare.

Bilretur – Bilproducenternas mottagningssystem  (öppnas på bilretur.se)
Skrota bilen – Sveriges bilåtervinnares riksförbund  (öppnas på sbrservice.se)

Avfall från företag och verksamheter

För dig som driver företag gäller särskilda regler kring hantering av avfall, farligt avfall samt spillvatten med fett som kräver fettavskiljare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tillhandahåller information för att underlätta en miljösäker hantering för alla företagare.

Läs mer om avfall från företag och verksamheter (öppnas på sandviken.se)