Byggnader i vinterlandskap

Lägre avgift för byggärenden under vintersäsong

Byggtaxan innehåller en möjlighet till lägre avgift med 20 % för alla byggärenden under vintersäsongen. Reduceringen gäller ärenden som kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2020 till och med 28 februari 2021.

"Under vår och sommar vill många ha lov och tillstånd beviljade, vilket ofta medför en mycket hög belastning på bygglovshandläggarna. Syftet med en särskild taxa under vintersäsongen är att jämna ut ärendemängden över året. Ambitionen är också att korta handläggningstiderna för de sökande." säger Yvonne Mickels, Samhällsbyggnadschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning."

Komplettförklaring av ärendet innebär att du som söker har lämnat in samtliga handlingar, och med tillräcklig kvalitet, och fått ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett. Av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

Lämna in ansökan digitalt

Ni har väl inte missat att du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt via våra e-tjänster? Det är enkelt och bekvämt. Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten och även få meddelande när något händer i e-post och sms.

Hur gör du din ansökan digitalt?

Gå till www.mittbygge.se och logga in. Efter inloggning kan du välja kommunens tjänster via rutan Klicka och välj e-tjänst.

Mittbygge länken ska länkas till kommunens sida på mittbygge, använd aktuell länk nedan.

Ockelbo: https://www.mittbygge.se/kommuner/ockelbo.html

Hofors: https://www.mittbygge.se/kommuner/hofors.html

Sandviken: https://www.mittbygge.se/kommuner/sandviken.html

Mer information om avgifter för bygglov - öppnas  på annan webplats