Hållbar utveckling

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljöstrategiskt arbete som t.ex. framtagande av energiplan och klimatstrategi. Samverkan sker inom nätverk Sveriges Klimatkommuner, Sveriges Ekokommuner och regionens Hållbart resande-nätverk. 

Enhetens verksamhet riktar sig även direkt till kommuninvånare samt skolor, organisationer och företag.  Exempel på aktiviteter är Earth Hour och trafikantveckan.

Läs mer om hållbar utveckling (öppnas på sandviken.se)

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.