Ett övergivet fordon och en skräphög

Skrotbilar och nedskräpning

Skrotbilar

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är den som äger en övergiven bil som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare.

Övergivna fordon på gator och i terräng

De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet.

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.
Trafikverket, flytt av fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en tid medan kommunen jobbar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven innan vi kan flytta bort fordonet.

  Anmäl övergivet fordon - E-jänst - öppnas i nytt fönster

Nedskräpning

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

När klagomål gällande nedskräpning inkommer till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning börjar ärendet oftast med att identifiera vart skräpet är lokaliserat samt vem som är nedskräpare. I de fall där nedskräpare är känd kontaktas denne i första hand, och kan sedan blir förelagd att städa upp.

Om nedskräpare är okänd eller på annat sätt inte går att avgöra skickas ärendet vidare till Tekniska kontoret inom respektive kommun för uppstädning.

Inkomna ärenden som gäller nedskräpning med farligt avfall prioriteras i och med en större risk på människors hälsa och miljö.

Om du hittar avfall utomhus kan du använda vår e-tjänst för att göra ett klagomål. Du kan alltid välja att vara anonym, men kommer då inte bli kontaktad av handläggare för att få veta hur det går. Det är istället upp till dig att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för uppdateringar.

 Anmäl nedskräpning - E-jänst - öppnas i nytt fönster