Bild på en å i grönska

Var med att bidra till Ockelbos Miljöstrategiska program

Tyck till senast den 17 oktober

Ockelbo kommun har målet att värna om miljön i stort och smått. Det miljöstrategiska programmet bidrar därför till att nå Ockelbos mål och till att hantera världens klimatkris. Vi vill få dina synpunkter på det nya förslaget av det Miljöstrategiska programmet för Ockelbo.

Det Miljöstrategiska programmet uttrycker kommunens ambition genom att beskriva den gemensamma målbilden för Ockelbo. Programmet är ett styrdokument som beskriver vad vi tillsammans behöver göra för att närma oss ett önskat läge och skapa ett Ockelbo som prioriterar det gröna, det naturliga och växandet.

Ockelbos Miljömålinriktning

Det Miljöstrategiska programmet för Ockelbo innehåller tre målområden med beskrivning av det önskade läget:

Klimatneutralt Ockelbo

Ockelbo är en klimatneutral kommun som lever utan att överskrida vår koldioxidbudget. Alla som bor i Ockelbo kan transportera sig på ett fossilfritt sätt och energin som vi använder kommer från förnybara källor. Samhället utgår från cirkulär resurshantering och alla byggande i Ockelbo nyttjar hållbara material samt skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart.

Ren och giftfri vardag

I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. Utemiljön är fri från nedskräpning, vi kan andas frisk och ren luften, och hör inga buller. I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är konkurrenskraftig och innovativ. En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska. Vi tar tillvara de resurser som finns i skogen.

Robusta ekosystem

Ockelbo värnar den biologiska mångfalden, naturen och vatten högt. Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Vi prioriterar grönområden och möjlighet till rekreation. Vi tar inte rent vatten för givet och tar tillsammans ansvar för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt och rent vatten. Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som klimatförändringarna medför och kommer att medföra.

Ambitionen är att Ockelbo arbetar aktivt för att värna den biologiska mångfalden, välja klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material, erbjuda ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter samt att återbruk och källsortering är en självklarhet.

Varför ett Miljöstrategiskt program?

Vår största utmaning är den stora förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Vår miljö och klimatet påverkas negativt av våra dagliga aktiviteter. Över hela världen kan vi redan se flera ekosystem som börjar kollapsa och extrema väder till följd av klimatförändringar.

Behovet av ett kontinuerligt arbete mot en hållbar och miljövänlig utveckling av skogsbruk, jordbruk och verksamheter är stort. Det Miljöstrategiska programmet 2022–2026 för Ockelbo är ett vägledande strategiskt dokument som hjälper Ockelbo nå Agenda 2030-målen så att vi tillsammans kan bidra till en värld som ska finnas till och kvar för alla.

Läs Miljöstrategiska programmet här - öppnas som pdf

Bilaga idébank Miljöstrategiska programmet - öppnas som pdf

Vi vill ha din hjälp!

Vi vill utveckla vår kommun så att den blir så bra som möjligt för alla. För att lyckas med det behöver vi din hjälp. Din kunskap och dina åsikter är viktiga för arbetet med det Miljöstrategiska programmet.

Vi bjuder in dig som invånare, politiker, akademi, näringsliv, förening, organisation, myndighet och kommun för att lämna dina synpunkter på Ockelbos Miljöstrategiska program.  

Klicka här för att besöka vår e-tjänst, där du kan bidra med dina synpunkter - öppnas i nytt fönster

Sista datum att lämna dina synpunkter är 17 oktober 2021.

Du kan även skicka brev eller epost

Om du vill kan du även skicka in brev till kommunen:

Miljöstrategiskt program (MSP)
Ockelbo kommun
816 80 Ockelbo

Vill du istället mejla in dina åsikter går det bra att göra det till:

kommun@ockelbo.se med "MSP" som ämne.

För mer information vänligen kontakta Åsa Holmberg, Miljöstrateg på Västra Gästriklands samhällsförvaltning, på 026-240 487 eller asa.holmberg@sandviken.se.