Den nya översiktsplanen

Hur vill du att framtidens Ockelbo ska se ut?

Ockelbo kommun tar nu fram en ny kommunövergripande översiktsplan som ska sträcka sig till år 2040. Det är en strategisk plan som vägleder oss i hur vi till exempel ska planera bostäder, industriområden, service och vägar. Nu vill vi ha dina synpunkter på hur Ockelbo kommun ska se ut i framtiden.