Rapport medborgardialog 2021

Under 2021 genomfördes en medborgardialog via kommunens e-tjänst för att samla in värdefulla synpunkter i ett tidigt skede. Resultatet av den dialogen har sammanställts till en rapport som finns att läsa här:

Länk till rapport

Figur 1. Illustration om översiktsplaneprocessen. Källa: Boverket.se