Samråd om förslag till översiktsplan för Ockelbo kommun

Sedan år 2020 har arbetet pågått med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Nu finns ett färdigt förslag ute på samråd att tycka till om.

Ta chansen att påverka kommunens framtida utveckling

Samrådshandlingarna finns att läsa i två versioner, en webbaserad (Dialog Direkt) där kartor och text ingår i samma plattform samt en pdf som läses tillsammans med de digitala kartorna i kartportalen.

Instruktion till Dialog Direkt:

I alla kartor i Dialog Direkt finns möjlighet att välja och släcka olika lager genom att klicka på verktygsfältet i vänstra hörnet på kartan. Om verktygsfältet inte syns i bild prova att zooma ut webbläsaren tills det syns. Den digitala översiktsplanen är ej anpassad för mobiler i dagsläget utan läses bäst på en dator eller större skärm.

Länk till digital översiktsplan - öppnas i nytt fönster

Länk till pdf med översiktsplan

Länk till pdf med miljökonsekvensbeskrivning

Länk till kartportalen - öppnas i nytt fönster

Vart du vänder dig med dina synpunkter?

Har du synpunkter kan du lämna dessa till VGS (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning) via e-post: vgs@sandviken.se eller brev: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken.

Det går även bra att ringa till medborgarservice för VGS tel. 026-24 00 00 med frågor kopplade till innehållet i planförslaget.

Hur lång tid är förslaget på samråd?

Förslaget är tillgängligt för samråd mellan

2022-03-02 tom 2022-05-02

Översiktsplaneprocessen

Om du vill veta mer om översiktsplanering kan du besöka boverkets hemsida där det finns mer information om till exempel processen att ta fram en översiktsplan.

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/kommunal-planering/oversiktsplanering/ - öppnas i nytt fönster