Cyklister

Tyck till om cyklingen i din kommun

Nu finns det en möjlighet för dig att tycka till om hur du som cyklist upplever det i din kommun. Hjälp din kommun att veta hur du tycker genom att svara på undersökningen nedan. Det tar bara några minuter!

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv och som genomförs av föreningen Cykelfrämjandet. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras under hösten 2020.

Hur upplever du cyklingen där du cyklar mest?

Svaren från dig kommer kunna vara ett värdefullt verktyg för trafikplanerarna att använda vid framtida cykelplanering. Bidra till undersökningen genom att fylla i enkäten för Cyklistvelometern 2020.

Tack på förhand att du vill hjälpa oss förstå upplevelsen av våra cykelvägar.

Mer information:
Läs mer om Cykelfrämjandets Cyklistvelometer