Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Coronaviruset, SARS-CoV-2, har spridits i världen sedan december 2019. Sjukdomen som uppstår vid smitta kallas för covid-19.

Symptom

Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.

De flesta blir lindrigt sjuka

De flesta får lindriga besvär som går över med hjälp av egenvård i hemmet. Några blir svårt sjuka och kan behöva vård på intensivvårdsavdelning. 

Hur smittar covid-19?

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast fem dagar. Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna.

När är den som är sjuk i covid-19 smittsam

Den som är smittad är smittsam under den tid som hen är sjuk och har symptom. Eventuellt också strax innan symptomen visas. När det har gått minst sju dagar och den smittade blivit allmänt förbättrad och varit feberfri under två dygn bedöms denne inte längre vara smittsam. Det betyder att den kortaste tiden man kan bedömas vara smittsam är sju dagar.

Riskgrupper

De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av nedan sjukdomar:

  • Högt blodtryck
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Lungsjukdom (ej astma)
  • Fetma
  • Diabetes

De som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har samma symptom som ovan eller en sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Behöver jag testas?

Har du symptom som stämmer in på covid-19 kan du genomföra en provtagning.

Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning corona: 

https://www.1177.se/Gavleborg/egenprovtagninggavleborg

Region Gävleborg erbjuder antikroppstester för corona:

https://www.1177.se/Gavleborg/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/antikroppstest-region-gavleborg/

För fler frågor och svar, besök Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/