Information till företagare

Med anledning av covid-19

Nedan finns information som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset

Checklista för verksamhetsutövare

Checklista för verksamhetsutövare

Hur du begränsar smittspridning

Förstärkt rådgivning till företagare

Förstärkt rådgivning till företagare

Med anledning av covid-19

verksamt.se

verksamt.se

Samlad information till företagare från myndigheter

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Stöd för insatser att möta krisen

Nationella företagsakuten

Nationella företagsakuten

Stöttande företagsjour i hela landet

Kontaktinformation