Förlängd betalningstid för kundfakturor

Företagare får längre betalningstid för fakturor

Beslut från VGS - för att underlätta för företagare

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har beslutat att fortsätta ge företag anstånd med utökad betalningstid för kundfakturor och årsavgifter 2021. Beslutet är fattat med anledning av spridningen av covid-19 och de ekonomiska konsekvenser det ger för företagare och den lokala ekonomin.

Det här innebär att VGS förlänger beslutet om att ändra betalningsvillkoren på kundfakturor till företag för viss myndighetsutövning.

Förändringen gäller från och med den 1 mars 2021 och som längst till och med den 31 oktober 2021. Det gäller avgifter inom alla lagstiftningsområden som förvaltningen hanterar, till exempel:

  • Lantmäteriförrättningar
  • Markupplåtelse på allmän platsmark
  • Förhandsbesked
  • Anmälan
  • Tillsynsärenden
  • Mark-, rivnings- och bygglov

I samband med beslutet ändras också betalningsvillkoren för årsavgifter och gäller:

  • Livsmedelskontroll
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Hälsoskydd

Anstånd med betalning beviljas till den 31 oktober 2021.

Viktigt att underlätta för företagare

Konsekvenserna av smittspridningen av covid-19 kräver ett fortsatt aktivt arbete för att minska skadan på den lokala ekonomin. På grund av restriktionerna som nu gäller och effekterna av dessa fattar VGS därför beslutet att ge längre anstånd med betalningstid, för att fortsätta underlätta för företagare och stärka företagens ekonomi.

Det här gäller för fakturor och årsavgifter

Sista betalningsdag på fakturor från kommunen till företag förlängs som mest till den 31 oktober 2021.

Förfallodatum på fakturor från kommunen till företag förlängs till den 31 oktober 2021. Det gäller avgifter inom alla lagstiftningsområden som förvaltningen hanterar, till exempel lantmäteriförrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov.

Betalning av 2021 års avgifter för livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd görs som vanligt och anstånd beviljas med betalningen till den 31 oktober 2021.

Ta hjälp av Sandvikens kommuns Medborgarservice

Kontakta Sandvikens kommuns Medborgarservice eller en handläggare om du har frågor.

Tel: 026-24 00 00
E-post: medborgarservice@sandviken.se

Kontaktinformation