Omställningsstöd

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Regionalt stöd för insatser att möta krisen

Med anledning av den pågående Corona-pandemin avsätter Region Gävleborg 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av Corona-pandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr och är i ett första steg sökbart till och med 30 november 2020. Beslut från Regionstyrelsen att förlänga det tillfälliga Omställningsstödet t.o.m. 2021-03-31.

Stödet behovsprövas för varje företag och Region Gävleborg prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader.

Länk till Region Gävleborg

Kontaktinformation