Stöd för korttidsarbete

Stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete - tidigare benämnt korttidspermittering - innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. 

Läs på Tillväxtverkets hemsida vad som gäller för stödet och när det kan sökas:

Länk till Tillväxtverket - 

Kontaktinformation